Fooie


Henriëtte Joubert-Pienaar

Henriëtte se praktyk is geregistreer by die Board of Healthcare Funders (BHF) en aanvaar mediese fonds betalings. Sessies se fooie word gehef teen mediese fonds tariewe en rekeninge word deur ‘n gekontrakteurde buro hanteer – PracMed(Pty)Ltd.